Warunki uczestnictwa w sesji Aktywacji Kundalini prowadzonej przez HOLI Studio Marlena Kozłowska

Oświadczam, że:

1. Rozumiem, że Aktywacja Kundalini (dalej „K.A”) jest pracą energetyczną i stanowi metodę uzupełniającą. To oznacza, że nie można jej uważać za alternatywę dla leczenia medycznego, psychologicznego lub psychiatrycznego.

2. Jestem odpowiedzialny/a za swój stan zdrowia. Szczególnie w przypadku cierpienia na jakąkolwiek chorobę psychiczną, sercowo-naczyniową, oddechową, układu kostno-stawowego lub inną, która może wiązać się z ryzykiem, muszę poinformować o tym facylitatora K.A.

3. Zostałem poinformowany/a, że niniejszą praktykę nie należy stosować w przypadku osób przyjmujących silne leki stosowane w leczeniu depresji, stanów lękowych, schizofrenii, epilepsji, psychoz, chorób serca lub w przypadku kobiet w ciąży powyżej 6 miesiąca. Oświadczam, że obecnie nie zażywam tego typu leków i nie należę do jakiejkolwiek z wymienionych w tym punkcie grup, w związku z czym mogę uczestniczyć w sesji K.A

4. Zostałem poinformowany/a, że dynamika sesji K.A jest następująca: Osoba otrzymująca aktywację (uczestnik) leży na podłodze, na macie do jogi w pozycji savasana (leżenie na plecach), z zamkniętymi/zasłoniętymi oczami i przez około 60-70 min. będzie słuchać muzyki przy dużej głośności, podczas gdy prowadzący przeprowadzi aktywację energetyczną. Facylitator może dotykać niektórych części ciała uczestnika, takich jak czakry, meridiany.

5. Zostałem poinformowany/a, że po sesji zaleca się dietę lekkostrawną, nie spożywanie alkoholu, nie zażywanie narkotyków, dopalaczy lub innych środków stymulujących układ nerwowy, nie palenie tytoniu. Czasami mogą wystąpić niewielkie reakcje uboczne, takie jak ból głowy, utrata lub zwiększenie apetytu, bezsenność lub większa aktywacja w porze snu i/lub ogólne zmęczenie. Jeśli przed sesją wystąpi ból fizyczny, jego objawy mogą się nasilić lub zniknąć. Nie jest to narzędzie lecznicze, ale jako efekt uboczny może nastąpić reakcja ozdrowieńcza.

6. Podpisanie niniejszego dokumentu oznacza, że zapoznałem się z powyższymi aspektami i że rozumiem naturę sesji K.A, jej dynamikę i możliwe reakcje uboczne oraz że ponoszę pełną odpowiedzialność za swój aktualny stan zdrowia.

7. Zostałem również poinformowany/a, że dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu rezerwacji i realizacji Sesji K.A. są administrowane przez HOLI Studio Marlena Kozłowska z siedzibą w Wasilkowie (16-010) przy ul. Grodzieńskiej 72. Dane osobowe służą wyłącznie do kontaktu w temacie przygotowania i realizacji Sesji K.A. w której uczestniczę. W każdej chwili mogę je zweryfikować, edytować bądź usunąć, kontaktując się poprzez wiadomość e-mail na adres: marlena@marlena.yoga